Wodogłowie u psów polega na rozszerzeniu układu komór w mózgowiu. Najczęściej występuje jako zaburzenie wrodzone u  psów ras miniaturowych i brachycefalicznych. Jest również wtórnym powikłaniem nowotworów i zapaleń mózgu, a także innych chorób powodujących nadprodukcję, utrudniony przepływ lub zmniejszone wchłanianie płynu mózgowo-rdzeniowego.  Ostatnio mieliśmy możliwość zaobserwować wodogłowie pourazowe u psa. 

Do przychodni stawił się na badanie młody piesek, który od dawna wykazywał problemy neurologiczne, polegające na zaawansowanych zaburzeniach poznawczych i niezborności. Piesek nie był w stanie prawidłowo się poruszać, przyjmować pokarmu ani wody. Nie nawiązywał też właściwego kontaktu z właścicielką, często bez celu wokalizował. Po wnikliwym badaniu wykonaliśmy badanie rezonansem magnetycznym. Wynik jaki otrzymaliśmy bardzo nas zaskoczył, a raczej skala problemu. Najprawdopodobniej w konsekwencji dawnego urazu u psa rozwinęło się wodogłowie, które ze  względu na obserwowany stopień ( 80% objętości mózgu ) musiało narastać w czasie.