Badanie słuchu

  • Diagnozujemy głuchotę wrodzoną i nabytą.

    Badanie wykonywane jest u zwierząt poddanych znieczuleniu ogólnemu. Test polega na stymulacji słuchu dźwiękiem i ocenie wywołanych potencjałów z pnia mózgu. Jest to przełomowe narzędzie w diagnozowaniu zaburzeń słuchu. Dzięki temu badaniu możemy ocenić rodzaj głuchoty.

    Pamiętaj zwierzę głuche lub niedosłyszące jest zagrożeniem dla siebie i innych ludzi.