Konsultacje neurologiczne

 • Diagnozujemy i leczymy pacjentów z problemami neurologicznymi.

  Neurologia to dział medycyny zajmujący się zaburzeniami w funkcjonowaniu całego układu nerwowego zwierząt. Jest to dział szczególnie trudny ze względu na specyficzny kontakt z pacjentem, który nie jest w stanie powiedzieć nam o swoich objawach. Lekarz weterynarii zajmujący się tą dziedziną, musi bardzo dobrze znać symptomy różnych schorzeń, aby prawidłowo rozpoznać chorobę neurologiczną. Objawy neurologiczne mogą być przyczyną choroby pierwotnej lub też towarzyszyć innym schorzeniom narządów takich jak np. choroby nerek czy wątroby, dlatego specjalista neurolog psów i kotów, musi być również doskonałym internistą, żeby móc rozpoznać inne czynniki.

  Do najczęściej występujących objawów neurologicznych zaliczamy drgawki, niedowłady, paraliże, zaburzenia koordynacji ruchowej, mimowolne skurcze mięśni i zaburzenia świadomości.

  Badanie neurologiczne polega na dokładnym zbadaniu odruchów zwierzęcia, ocenie w jakim stopniu są one zachowane i prawidłowe oraz zlokalizowaniu bólu, dlatego bardzo ważne jest aby pacjent nie dostawał przed takim badaniem środków przeciwbólowych, a także wpływających na aktywność psychofizyczną zwierzęcia.

  Choroby neurologiczne zwykle przebiegają dość gwałtownie. Niektóre z nich wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej inne dobrze reagują na leczenie farmakologiczne, ale późno zdiagnozowane często doprowadzają do śmierci zwierzęcia, dlatego bardzo ważna jest szybka konsultacja u specjalisty.

 • Specjalizujemy się w leczeniu chorób neurologicznych

  - padaczki,
  - wodogłowia,
  - nowotworów mózgu,
  - nowotworów rdzenia kręgowego,
  - zapalenia mózgu,
  - zapalenia rdzenia kręgowego,
  - dyskopatii,
  - zwyrodnień kręgosłupa,
  - chorób ucha środkowego i wewnętrznego.