Zespół

 • Nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani lekarze weterynarii.

  Czynnie uczestniczymy w kongresach, konferencjach, sesjach, warsztatach i sympozjach weterynaryjnych, dzięki czemu poszerzamy swoją wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną, na temat leczenia zwierząt.

 • lek. wet.
  Małgorzata Mikuła

  Neurolog i neurochirurg.

  Konsultuje pacjentów z chorobami neurologicznymi z całej Polski, a także wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii miękkiej, głowy, mózgu i kręgosłupa. Operuje dyskopatie, guzy i torbiele mózgu, rdzenia kręgowego, wodogłowie, etc.

  Ukończyła specjalizację chorób psów i kotów, a obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich z dziedziny neurologii. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Neurologów Weterynaryjnych, a także konsultantem ds. neurologii w Klinice Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Neurologia to Jej największa pasja, a ze szczególnym zainteresowaniem poświęca się leczeniu chorób nowotworowych mózgu i procesów zwyrodnieniowych dotyczących kręgosłupa. Stale poszerza swoją wiedzę i szkoli sztukę chirurgiczną pod okiem wybitnych specjalistów w dziedzinie neurologii i neurochirurgii. Jednocześnie również stara się dzielić swoim doświadczeniem zawodowym uczestnicząc w warsztatach i konferencjach neurologicznych jako prelegent. Autorka licznych artykułów i doniesień naukowych. Jest człowiekiem bardzo oddanym swojej pracy, zaangażowanym w leczenie pacjentów i pełnym empatii do zwierząt.


 • lek. wet.
  Joanna Berczyńska

  Ortopedia, chirurgia tkanek miękkich

  Studia na warszawskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończyła, jako jedyna w swoim roczniku, z wyróżnieniem. Zainteresowania z zakresu ortopedii weterynaryjnej, które zaczęła rozwijać jeszcze w trakcie ich trwania oraz bardzo dobre wyniki w nauce zaowocowały możliwością podjęcia stacjonarnych studiów doktoranckich pod opieką Prof. dr hab. Jacka Sterny, który stał się jej mentorem i promotorem. Od 2017 roku do chwili obecnej prowadzi ćwiczenia ze studentami oraz konsultuje i operuje pacjentów w ramach współpracy z Zakładem Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt macierzystego wydziału. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół biologicznych metod osteosyntezy i możliwości ich wykorzystania w leczeniu złamań kości długich u psów i kotów. Regularnie aktualizuje i poszerza swoją wiedzę-tylko w 2019 roku ukończyła dwustopniowe szkolenie organizowane przez weterynaryjny odłam AO Foundation (AOVET: Basic Principles of Small Animal Fracture Management, Advanced Techniques in Small Animal Fracture Management), pozwalające na odbycie stażu w centrum szkoleniowym AO w Davos w Szwajcarii. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych, ukazujących się w czasopismach branżowych i recenzowanych. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim.

 • lek. wet.
  Ewa Gajewska

  Zoofizjoterapeuta i neurolog.

  Od początku kariery zawodowej zafascynowana neurologią i fizjoterapią. Pod okiem dr Małgorzaty Mikuły zgłębia tajniki tej jakże ciekawej i trudnej dziedziny. Szczególnym zainteresowaniem darzy choroby kręgosłupa i epileptologię. Jest osobą bardzo dociekliwą, zaangażowaną, cierpliwą i empatyczną. Dzięki temu nie poddaje się w dochodzeniu do często trudnych diagnoz i jest nieustępliwa w terapii, jeżeli tylko jest cień nadziei dla pacjenta.
  Jest specjalistą w dziedzinie rehabilitacji zwierząt dosłownie „stawia psy i koty na nogi". Ukończyła szkołę fizjoterapii pod okiem dr Kaniewskiej. Stale podwyższa swoje kwalifikacje w tej dziedzinie i rozszerza zakres dostępnych w przychodni usług fizjoterapeutycznych. Stosuje fizykoterapię, magnetoterapię, laseroterapię, terapię prądami zmiennymi, kinesiotaping.

 • lek.wet.
  Katarzyna Wywiałek

  Anestezjolog, internista

  W Neurovecie zajmuje się anestezjologią - czyli znieczuleniem pacjentów do zabiegów operacyjnych i opieką nad nimi w okresie okołooperacyjnym. Stosuje znieczulenie infuzyjne, TIVA, znieczulenie wziewne, znieczulenie zewnątrzoponowe i znieczulenia lokalne w zależności od potrzeb pacjenta i wykonywanej procedury. Jest uczestniczką licznych warsztatów i konferencji o tematyce anestezjologicznej. Stale poszerza swoją wiedzę w tym temacie pod okiem uznanych anestezjologów weterynaryjnych.

 • dr n. wet. Joanna Bonecka

  Specjalista radiolog.

  Kierownik katedry diagnostyki obrazowej w Klinice Szkoły Głównej Gospodartswa Wiejskiego w Warszawie. Od wielu lat wykonuje badania ultrasonograficzne i radiologiczne psów i kotów. Jako jedna z pierwszych w Warszawie i wciąż nielicznych wykonuje badanie USG mięśni, gałki ocznej, a także diagnostykę zaburzeń naczyniowych wątroby. Jedna z nielicznych specjalistów w dziedzinie zaawansowanej diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

 • dr hab. Michał Skibniewski

  Ortopedia.

  Od ukończenia studiów łączy pracę naukowo dydaktyczną z praktyką kliniczną ukierunkowaną w stronę chirurgii. Połączenie wiedzy z zakresu morfologii z działalnością kliniczną zaowocowało uzyskaniem w 2008 roku tytułu specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej, a w roku 2019 habilitacją. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii tkanek miękkich oraz chirurgii ortopedycznej a także zabiegi w obrębie struktur głowy i szyi dotyczące ucha zewnętrznego i środkowego oraz gardła i krtani.