Blog

 • Guz mózgu u psa i kota – czy zawsze oznacza wyrok śmierci?

  owotwory mózgu zdarzają się najczęściej u starszych zwierząt. Mogą być guzami pierwotnymi, które występują jedynie w mózgu lub być też zmianami o charakterze przerzutowym z innych narządów i tkanek jak np. mięsaki naczyniowe krwionośne, chłoniaki, guzy gruczołu sutkowego i inne raki.
  Wśród pierwotnych guzów mózgu wyróżniamy oponiaki, glejaki, wyściołczaki, guzy splotu naczyniówkowego i guzy przysadki mózgowej.
  W pewnym badaniu naukowym przeprowadzonym na 97 psach najczęściej chorowały golden retrievery, boksery, owczarki collie, dobermany, sznaucery, airedale terriery i mieszańce.

  Co może sugerować guza mózgu?

  Wystąpienie objawów neurologicznych wskazujących na problemy wewnątrzczaszkowe u psów powyżej 5 roku i u kotów powyżej 7 roku życia zawsze powinno niepokoić opiekuna i lekarza weterynarii.

  Do takich objawów zaliczamy:

  • Napady padaczkowe
  • Przymusowe chodzenie po okręgu
  • Wchodzenie na przeszkody, napieranie głową na ścianę
  • Niezborność i inne zaburzenia chodu
  • Apatia i inne zaburzenia świadomości
  • Zaburzenia behawioralne


  Jak potwierdzić diagnozę?

  W rozpoznaniu choroby nowotworowej układu nerwowego podstawową rolę odgrywa badanie obrazowe mózgu – rezonans magnetyczny. Sporadycznie zdarzają się sytuacje gdy zmiany w mózgu są niespecyficzne i trudno jednoznacznie za pomocą tego badania określić ich rodzaj. Oczywiście pacjent z podejrzeniem procesu rozrostowego wymaga kompleksowej diagnostyki obejmującej także inne narządy tak aby móc ocenić jego ogólny status zdrowotny i znaleźć ewentualnie inne ogniska nowotworowe w odległych narządach. Badania obrazowe czasem pozwalają określić wstępnie rodzaj guza mózgu, ale nie są w tej materii rozstrzygające. Dopiero badanie histopatologiczne usuniętego fragmentu może dać jednoznaczną odpowiedź z jakim typem nowotworu mamy do czynienia.

  Guz mózgu i co dalej?

  Leczenie guzów mózgu u psów i kotów zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju guza i jego umiejscowienia w mózgu. Zmiany położone bardziej zewnętrznie można usuwać, następnie stosować dodatkowe leczenie, jeżeli takie jest potrzebne – po uzyskaniu wyniku od histopatologa określającego rodzaj nowotworu. Przy guzach łagodnych takich jak niektóre oponiaki doszczętne wycięcie guza często oznacza wyleczenie zwierzęcia.

  Guzy położone głębiej lub w ważnych dla życia strukturach mózgu jak pień mózgu można poddawać radioterapii. W sytuacji gdy zmiany są bardzo rozległe lub stan pacjenta nie pozwala na zastosowanie leczenia celowanego możemy stosować tzw. terapię paliatywną czyli taką, która pozwala częściowo przedłużyć życie psa lub kota w akceptowalnym komforcie.

  guz1.jpg