Blog

 • Zapalenie mózgu u psa

  Wśród chorób układu nerwowego u psów znaczącą ilość stanowią zapalenia mózgu. Najczęściej mamy do czynienia z zapaleniami jałowymi, gdzie przyczyny określa się jako immunologiczne lub idiopatyczne. Zdarzają się również zapalenia mózgu na tle zakaźnym – spowodowane przez bakterie, grzyby, wirusy lub pasożyty.

  U psów ras miniaturowych takich jak mops, yorkshire terier, maltańczyk, chihuaua może występować martwicowe zapalenie mózgu. Przyczyna tej choroby jest nieznana. Stwierdza się wówczas ogniskowe zmiany martwicowe w mózgu. Niestety rokowanie w tym schorzeniu jest niepomyślne.
  Do innych zapaleń mózgu o nieustalonej przyczynie należą ziarniniakowe zapalenia, które zazwyczaj mają charakter przewlekły. Mogą zdarzyć się u psów wszystkich ras, w różnym wieku, ale najczęściej dotykają psy ras miniaturowych i małych.

  Kiedy możemy podejrzewać zapalenie mózgu u psa?

  Wśród objawów zapalenia mózgu wyróżniamy:

  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia świadomości
  • Kręcenie się w koło
  • Ślepota (zwłaszcza u yorkshire terier)
  • Osłabienie kończyn tylnych
  • Napady padaczkowe

  Jakie badania należy wykonać u psa podejrzanego o zapalenie mózgu?

  W badaniach dodatkowych jakie wykonujemy u pacjentów podejrzanych o zapalenie mózgu nie może zabraknąć rutynowych badań laboratoryjnych krwi, które pozwalają określić ogólny stan zdrowia psa, ewentualnie wykryć pierwotną przyczynę zaburzeń neurologicznych.
  Niezbędne jest wykonanie analizy płynu mózgowo – rdzeniowego i badań obrazowych – rezonansu magnetycznego mózgu.

  Czy zapalenie mózgu u psa można leczyć?

  Leczenie zapalenia mózgu u psa zależy od przyczyny, która je wywołała. W przypadku wykrycia czynnika zakaźnego, należy zastosować leki bezpośrednio skierowane przeciwko temu patogenowi. W przypadku zapaleń o nieznanej etiologii lub przypuszczalnie autoimmunologicznej stosuje się leki o działaniu immunosupresyjnym. Terapia zapalenia mózgu jest często procesem wielomiesięcznym i niestety dość agresywnym dla pacjenta. Przy dobrej opiece i kontrolowaniu aktualnego stanu wydolności wątroby, nerek, etc można uniknąć niepożądanych efektów ubocznych stosowanych leków. Niestety wiele zapaleń mózgu nie rokuje dobrze, a terapia pozwala jedynie uzyskać krótkotrwałą remisję objawów choroby.