Blog

 • Wodogłowie u psa i kota

  Co to jest wodogłowie?

  Wodogłowie ( hydrocephalus ) jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych mózgu u psów. Określenie to opisuje stan patologicznego poszerzenia komór mózgowych. Najczęściej dotyczy psów ras miniaturowych i krótkoczaszkowych, takich jak Yorkshire terier, Chihuahua, Szpic mniaturowy, Buldożek angielski, Pekińczyk, etc. Przyczyny wystąpienia tej wady nie zostały jednoznacznie ustalone. Oprócz czynników teratogennych największe znaczenie zdają się mieć przyczyny genetyczne.

  Wodogłowie może być komunikujące i niekomunikujące ( wewnętrzne). W tym pierwszym przypadku objawy zazwyczaj są łagodniejsze i wynikają z zaburzeń cyrkulacji płynu mózgowo – rdzeniowego. W drugiej sytuacji - gdy drogi naturalnego przepływu płynu mózgowo – rdzeniowego są zablokowane często dochodzi do zanikania tkanki mózgowej w wyniku ucisku i objawy mogą być dużo bardziej dramatyczne.

  Co może być objawem wodogłowia?

  Objawy wodogłowia nie zawsze korelują ze stopniem poszerzenia komór mózgu. U szczeniąt na wodogłowie wskazywać może kopulasty kształt czaszki. Psy z tą chorobą mogą mieć trudności z uczeniem się, stereotypie ruchowe, napady padaczkowe, a także zez dobrzuszny. Objawy mogą wystąpić wcześnie – u kilku tygodniowych szczeniąt, lub później, nawet po kilku latach zupełnie normalnego rozwoju i zachowania zwierzęcia.

  Lekarz weterynarii aby postawić ostateczną diagnozę musi zastosować takie techniki badań dodatkowych, które pozwalają zajrzeć do środka czaszki, mianowicie tomografię komputerową mózgu lub rezonans magnetyczny mózgu. Możliwe jest także „podejrzenie” komór mózgu poprzez niezrośnięte ciemiączko za pomocą aparatu USG.

  neurovet-warszawa-blog-wodoglowie-1.jpg

  Czy wodogłowie można leczyć?

  Leczenie wodogłowia u psów i kotów zależy od jego stopnia, nasilenia objawów klinicznych i występowania dodatkowych wad mózgowia. Przy łagodnych objawach stosuje się leczenie farmakologiczne, natomiast stany ciężkie klinicznie i zaawansowane wodogłowie wymaga wykonania operacji wszczepienia zastawki komorowo – otrzewnowej. Urządzenie to ma na celu kontrolować przepływ płynu mózgowo – rdzeniowego i jego nadmiar odprowadzać do jamy otrzewnej. Ze względu na wysokie koszty i inwazyjność zabiegu, jego celowość i ewentualne rokowanie powinno zostać umówione z lekarzem weterynarii – neurologiem.
  Wodogłowie może też wystąpić jako następstwo chorób nabytych takich jak np. zapalenia i nowotwory mózgu, a także w wyniku urazów głowy. Wówczas leczenie i dalsze rokowanie zależy od możliwości leczenia choroby pierwotnej.