Blog

 • Zespół przedsionkowy u psów i kotów

  Zespół przedsionkowy to zespół objawów neurologicznych, które mogą dotyczyć zarówno psów jak i kotów. Obejmuje on problemy z utrzymaniem równowagi, upadki, występowanie oczopląsu (najczęściej poziomego), niekiedy nudności i wymioty, oraz ogólną chwiejność chodu.

  Czym jest układ przedsionkowy?

  Układ przedsionkowy kontroluje równowagę i postrzeganie zwierzęcia w przestrzeni - receptory wykrywają pozycję głowy w stosunku do ciała i otoczenia. Informacja ta zostaje przekazana do mózgu, a stamtąd do reszty organizmu (w tym między innymi mięśni). Układ przedsionkowy składa się z receptorów czuciowych: kanałów półkolistych i błędnika błoniastego (umiejscowionych w uchu wewnętrznym), nerwów przewodzących impulsy oraz centrum kontrolnego w mózgu: jąder przedsionkowych położonych w pniu mózgu (cztery po każdej stronie ciała), dwóch brzusznych konarów móżdżku oraz płatu kłaczkowo-grudkowy móżdżku . W związku z lokalizacją problemu wyróżniamy więc zespół przedsionkowy obwodowy lub ośrodkowy.

  Jakie objawy najczęściej towarzyszą zespołowi przedsionkowemu u psów i kotów?
  • zachwiania równowagi
  • upadki
  • przekrzywienie głowy (kiedy jedno ucho znajduje się niżej niż drugie)
  • oczopląs - najczęściej poziomy (szybkie ruchy oczu z boku na bok)
  • ogólna chwiejność, a niekiedy krążenie po kole (po dużym okręgu)
  • nudności, które mogą prowadzić do spadku apetytu i/lub wymiotów
  • niekiedy utrata słuchu
  • w przypadku ośrodkowego zespołu przedsionkowego również objawy z różnych nerwów czaszkowych, zaburzenia świadomości itp


  Jakie mogą być przyczyny występowania zespołu przedsionkowego?

  W przypadku zespołu przedsionkowego obwodowego problem związany jest z receptorami znajdującymi się w uchu wewnętrznym i może być wywołany między innymi przez:

  • zapalenie ucha środkowego lub/i wewnętrznego
  • polipy wewnątrz ucha środkowego
  • nowotwory w obrębie ucha środkowego
  • urazy (np. po wypadkach samochodowych)
  • geriatryczny zespół przedsionkowy (o nieustalonych przyczynach, dotyczy najczęściej psów starszych)
  • działanie substancji ototoksycznych
  • niedoczynność tarczycy

  W przypadku zespołu przedsionkowego ośrodkowego problem dotyczy centrum kontrolnego znajdującego się w mózgu:

  • zapalenie mózgu i opon mózgowych
  • pierwotną lub wtórną chorobę nowotworową
  • cysty
  • uszkodzenia tła naczyniowego
  • choroby zakaźne
  • zatrucie lekami
  • itp.


  Zespół przedsionkowy - rozpoznanie.

  Rozpoznanie zespołu przedsionkowego najczęściej nie nastręcza lekarzowi weterynarii wielkich trudności. W celu ustalenia odpowiedniego leczenia konieczne jest jednak ustalenie przyczyny problemu poprzez wykonanie badań obejmujących między innymi pełne badanie kliniczne i neurologiczne, badania krwi wraz z panelem tarczycowym, badanie otoskopowe uszu, niekiedy z pobraniem materiału do badań bakteriologicznych, zdjęcie RTG puszek bębenkowych, a ostatecznie również rezonansu magnetycznego.

  foto-4594.jpg

  Zapraszamy na konsultacje neurologiczne do naszego gabinetu weterynaryjnego. Diagnozujemy i leczymy zwierzęta z problemami neurologicznymi.

  Zespół przedsionkowy - leczenie.

  Leczenie zespołu przedsionkowego dobierane jest przez lekarza weterynarii w zależności od przyczyny wywołującej objawy. W niektórych przypadkach (np. geriatryczny zespół przedsionkowy) wystarczające jest leczenie objawowe, obejmujące płynoterapię, leki zapobiegające nudnościom oraz leki poprawiające krążenie w naczyniach włosowatych mózgu. W przypadkach związanych z zapaleniem konieczne może być wprowadzenie sterydoterapii lub antybiotykoterapii celowanej, a niekiedy (jeśli mamy do czynienia z polipami lub nowotworem) postępowanie operacyjne.

  Zespół przedsionkowy – rokowanie

  W przypadku zespołów przedsionkowych obwodowych przy wprowadzeniu odpowiedniego leczenia rokowanie zazwyczaj jest dobre. Poprawa funkcji motorycznych może nastąpić już po kilku dniach, ale całkowity powrót do zdrowia może trwać tygodnie, a niekiedy miesiące. Przekrzywienie głowy bywa nieodwracalne.

  Jeśli mamy do czynienia z zespołem przedsionkowym ośrodkowym - rokowanie zależne jest od przyczyny i oceniane indywidualnie przez lekarza weterynarii.